What can we
serve you?

Meat our mission

De intentie van Meat insiders is een betrouwbare partner/producent van vleesproducten te zijn met toegevoegde waarde voor onze afnemers en voor Meat insiders in de industriële markt (B2B).

 

Hierbij staan respect voor mens, milieu en duurzaamheid centraal.

Ethiek, menswaardig gedrag en integriteit zijn uitgangspunten van dit beleid. Discriminatie en afwijkend gedrag worden niet getolereerd. Dit betreft ook onze leveranciers en ingeschakelde “derden”.

Persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen handelen is uitgangspunt in de samenwerking met alle personeelsleden, leveranciers in de ruimste zin van het woord en afnemers.

Voor alle partijen dient de samenwerking een positief resultaat te geven.

Het voortdurend streven naar duurzaamheid is een ander uitgangspunt. Mogelijke schade en overlast naar milieu en omgeving dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Hierbij is het scheiden en verwaarden van af- en uitvalstromen een aandachtspunt.

Wij willen in onze contacten transparant zijn naar onze klanten en oplossingen op maat bieden met een heldere performance verbintenis.

Flexibiliteit is belangrijk om in te kunnen spelen op de behoeften van de afnemer binnen gestelde kaders. Hierbij staan snelheid en creativiteit in het reageren op een nieuwe vraag voorop in een productie-omgeving met uiteenlopende technische mogelijkheden.

Nadrukkelijk staat het leveren van kwaliteit voorop. In zijn segment dient Meat insiders nog sterker gezien te worden als een leverancier van kwaliteit. Dit betekent, dat we voorop wensen te lopen en dat onze leveranciers en afnemers binnen dit beeld dienen te passen.