What can we
serve you?

Disclaimer

Disclaimer

 

Hierna vermelde regels zijn voor toepassing van de gehele inhoud van deze pagina. Indien u de pagina bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

  • Elk gebruik van de inhoud van de website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan Meat Insiders.
  • De content van de website in tekst, vorm en fotografie alsmede in film is volledig eigendom van Meat insiders. Het is verboden om content van deze site in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Meat insiders.
  • Schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en of het gebruik van deze website alsmede de op deze site voorkomende tekst, vorm en fotografie en film.
  • Meat insiders neemt de zorg voor deze pagina zeer serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaats vinden. Deze disclaimer geldt voor alle wijzigingen in deze pagina.
  • Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Meat insiders kan de website verwijderen zonder voorafgaande afkondiging. Hieraan kunnen geen rechten gekoppeld worden.
  • Meat insiders behoud zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.
  • Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
  • Verkregen informatie zal niet door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.